ПОДБОР

Дългогодишният ни опит се прилага в процеса на подбор, пригоден изцяло да отговаря на вашите нужди. Спестяваме време и ви съдействаме за създаване на ефективен екип от професионалисти, които ще допринесат за постигането на дългосрочните ви бизнес цели.


За да оценим квалификацията, опита, мотивацията, очакванията, личните качества, както и годността на кандидата за конкретна позиция, провеждаме интервюта, базирани на ключови компетенции, които са в съответствие с длъжностната характеристика.
Подборът на персонал включва немалка отговорност, кратки срокове и непредвидени предизвикателства.  Ние предлагаме да поемем този „товар“ от вас и да го заменим с гаранция за добре свършена работа, според правилата, които сте задали.

 


GRAIN BULGARIA is known for its efficient and proactive approach in sourcing of potential candidates for our clients.


- We offer the expertise of our consultants who apply the selection process tailored to meet your needs, save your time and help you establish an effective team of professionals that will contribute to the achievement of your long term business goals!


- In order to assess candidate’s qualification, experience, motivation, expectations, personal values and behaviour as well as suitability for an open position, our consultants are inviting all long-listed candidates to a Competency Based Interview (CBI) for initial assessment, done according to the pre-agreed Job description and Personal specifications.


- Personnel recruitment involves a heavy responsibility, tight deadlines and unexpected challenges. We offer to take this burden off you and replace it with our guarantee for a job well done under rules that you set.


 

 
free poker