БИЗНЕС СЕКТОРИ

Работим успешно с компании от различни сфери на бизнеса:

 

- Фармацевтични

- Производствени

- Търговски

- Телекомуникационни

- Логистични

- Автомобилен бранш

- Медии

- Минна индустрия

- Банки и застраховане

- Лизингови компании

- Строителство

- BPO и Call центрове

 

We work successfully with companies from different business sectors:

 

- Pharmaceutical

- Production

- Trading

- Telecommunication

- Logistic

- Automotive

- Medias

- Mining industry

- Banking & Insurance

- Leasing companies

- Construction

- BPO and Call centres

 
free poker