НАШАТА МИСИЯ

“ГРЕЙН БЪЛГАРИЯ” е водеща компания специализирана в областта на подбора и директното търсене /хед хънтинг/. Основните позиции са от средно и високо мениджърско ниво, но също така специализирани експертни и административни.

 

При успешното предоставяне на услуги в областта на подбор и директно търсене на служители за различни длъжностни нива, адаптираме и персонализираме нашите техники и подход за всеки отделен проект и Клиент.

 

Разбирайки динамиката на бизнеса и факта, че се нуждаете от бързи и качествени резултати, ние доставяме своевременно най-подходящите таланти за вашата дейност. Използваме систематичен и активен подход в откриването на професионалисти - потенциални кандидати за нашите партньори.

 

GRAIN BULGARIA is leading recruitment and selection company for top and middle management, but also for specialized expert and administrative positions – both permanent and interim.

 

Successfully providing Clients with high-level services in the field of search and selection of employees for different position levels, we learned to adapt our techniques to each project and Client and to customise our approach.

 

We are deeply passionate about and highly responsible for our work!

 

Understanding the pressure of the business and the fact that you need fast and quality results, we deliver in a timely manner the best-suited talent for your business and we are known for systematic and active approach in sourcing of potential candidates for our Clients.

 
free poker