ДИРЕКТНО ТЪРСЕНЕ / ХЕДХЪНТИНГ

Когато се нуждаете професионалисти със специфичен профил, които са рядкост на пазара, или търсите най-подходящия кандидат за топ позиция в управлението, препоръчваме директно търсене на кандидати /хедхънтинг/.

Със систематичен и активен подход в процеса на търсене, придобиваме правилното разбиране за спецификата на всяка позиция и извършваме задълбочено проучване на потенциалните кандидати. Търсим професионалисти, които имат необходимия опит и познания, както и личностни качества, отговарящи на организацията на Клиента. Стремим се към идентифициране на компании, които могат да бъдат работодатели на топ кандидати в дадена област и се свързваме с тях директно. Разработваме индивидуална стратегия за първоначален контакт с потенциални кандидати за всяка отделна позиция.

Нашата компания ще ви помогне да изберете най-удачния метод за директно търсене и оценка на необходимите професионалисти, за да имате възможност да избирате само измежду топ кандидати от зададения от вас профил.  За да бъдете  винаги пред конкурентите, се нуждаете от солиден опит с познания и разбиране за талантите от вашия бизнес сектор.


When you are in a need for a specific profile of professionals which is rare on the market, or you are looking for the most suitable candidate for top management positions, we recommend the direct search for candidates.


- Having systematic and active approach to the direct search process, our consultants are acquiring deep understanding of the specifics of the positions our client is looking for and carrying out a thorough research for potential candidates. We are looking for candidates that have the necessary experience and knowledge, as well as personality to suit our client’s organization. We aim at identifying the organizations in your industry that might be employers of top candidates in the given field and we approach them directly. We are developing individual strategies for approaching each one of the potential candidates.


Our company helps you assess the role needs and identify the best methods to evaluate candidates so that you will only select the top talent on the market. Also, in order to stay ahead of the competition, you need solid HR intelligence to understand the talent market you operate in.

 

 
free poker